Om tjänsten

Grundarna har ordet

Som läkare samt affärsutvecklare inom vården har vi länge uppmärksammat mellanskillnadskostnaden som landar i rekrytering/bemanningsbolagens ficka.

Vårt fokusområde har varit huruvida vi kan minska kostnaden för beställarna samtidigt som det ej ska påverka resursläkarna.

Vår vision är att beställarna och resursläkarna skall få en transparant kommunikation där spelreglerna ej begränsar deras möjligheter, snarare underlättar och effektiviserar sökandet. Framförallt innebär tjänsten att matchningen är ömsesidig, istället för att en annan aktör presenterar kandidater. Ett stort nätverk som skall förändra vårdens resursbrister och inte längre belasta vården med onödiga kostnader.

Idén bygger på att skapa en direktkontakt mellan läkarna samt mottagningarna. När en gemensam matchning sker och efter bakgrundskontroll finns det ingen begränsning från vår sida. Antingen
diskuteras en anställning eller uppdrag på avtal. Denna typ av matchning innebär att mellanskillnadskostnaden och rekryteringskostnaden som hyrbolagen tar elimineras, därmed kostnadseffektivt för beställaren. Pris förmedlas direkt mellan vårdgivare – vårdtagare.

Hur funkar tjänsten

LinkEtta AB erbjuder en kostnadsfri internetbaserad marknadsplats för all vårdpersonal inom vården som exempelvis läkare, sköterskor, undersköterskor, psykologer, farmaceut, kuratorer, medicinsk sekreterare mm.

Tjänsten bygger på att skapa en direktkontakt mellan vårdpersonal och vårdgivaren. När en gemensam matchning sker och efter bakgrundskontroll finns det inga begränsningar från vår sida. Antingen diskuteras en direktanställning eller kortare konsultuppdrag. Denna typ av matchning innebär inga mellanskillnadskostnader eller rekryteringskostnader som vanligtvis förekommer hos hyrbolagen,därmed kostnadseffektivt för beställaren som enbart abonnerar på vår sida.

Lön/Timpris förmedlas direkt mellan er båda utan några tillkommande kostnader från vår sida.

Hur kommer jag igång med tjänsten?

Lämna
intresseanmälan

Vi rekommenderar för våra vårdgivare

Ge en kort beskrivning av din verksamhet på din profilsida
Se till att din profilsida inom ”lediga uppdrag” alltid är uppdaterad.
Logga in på vår hemsida regelbundet
Om du använder e-post app eller kollar din mail regelbundet så ökar det dina chanser.
Utför bakgrundskontroll samt se IVO status på vårdpersonalens profil
Ta alltid referenser och kontrollera vårdpersonalens intyg
Påskrivet avtal innan påbörjat arbete där samtliga villkor tydligt framgår
Glöm ej att skriva recension på vårdpersonal som utfört uppdrag hos er

Vi rekommenderar för våra uppdragstagare

Logga in på vår hemsida regelbundet
En personlig bild på din profilsida uppskattas av vårdgivare.
Uppdatera din profil regelbundet där dina tillgängliga tider framgår.
Se till att ditt CV, personliga brev, referenser, rekommendationsbrev samt IVO status är uppdaterad
Om du använder e-post appen eller kollar din mail regelbundet, så ökar det dina chanser till en snabb kontakt.