Om vårt dataskydd

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

LinkEtta är en marknadsplats för rekrytering av vårdpersonal inom hälso- och sjukvården och inom läkemedels- och apoteksbranschen. I hela hanteringen av personuppgifter värnar vi din personliga integritet. 

När du är registrerad hos oss såsom vårdgivar-/arbetsgivarrepresentant används dina personuppgifter endast för att administrera ditt konto. Den rättsliga grunden för vår hantering av dina personuppgifter är ett berättigat intresse, artikel 6.1 f) GDPR, eftersom tjänsten är beroende av det.

När du söker anställning eller är tillgänglig som konsult på LinkEtta behöver vi dina personuppgifter för att kunna effektivisera kommunikationen mellan dig och de vårdgivare/arbetsgivare som kan vara intresserade av din profil och av att ge dig uppdrag eller anställning. Den rättsliga grunden för vår hantering av dina personuppgifter är den avtalsrelation som vi ingår när du accepterar våra tjänstevillkor, artikel 6.1 b) EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). 

Med stöd av ett berättigat intresse gör vi också statistik för verksamhetsuppföljning och utvärdering av våra tjänster. Personuppgifterna är då anonymiserade på så sätt att man i statistikframställningen inte direkt kan koppla informationen till en enskild person. 

Vi använder oss av cookies för att ge dig en så bra användarupplevelse som möjligt. Genom att fortsätta accepterar du att cookie används.

Dina personuppgifter används inte för någon form av marknadsföring utan ditt uttryckliga samtycke. Om det skulle bli aktuellt så kontaktar vi dig och ger dig ett fritt val att godta det eller inte. 

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Du kan normalt se alla uppgifter vi har om dig när du loggar in på ditt konto på LinkEtta. Det gäller även information från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) som bifogas din profil. Därutöver gör vi regelmässigt kontroller mot Socialstyrelsens HOSP-register innan en profil kan läggas upp på LinkEtta. Det gör vi för att verifiera att du har den legitimation som du uppger. Det kan vid enstaka tillfällen göras noteringar om samtal med dig hos vår kundtjänst. Det finns inte någon historik i LinkEtta om vilken vårdgivare/arbetsgivare som har tittat på vilken profil. 

Kontrollera gärna att dina uppgifter är korrekta och kom ihåg att ändra din profil om du flyttar, byter kontaktuppgifter, får nya meriter eller har nya önskemål kring uppdrag/anställning. 

Vi uppmanar dig att inte skriva några känsliga personuppgifter om dig själv i LinkEtta, såsom att du har varit sjuk, vilket etniskt ursprung du har eller att du har en viss religiös övertygelse. Skriv inte heller någonting om en annan person, förutom referenspersoner som du har vidtalat. 

Hur länge finns dina personuppgifter kvar hos LinkEtta?

När du avslutar ditt uppdragstagarkonto kommer din profil inte längre att synas för vårdgivare/arbetsgivare. Personuppgifterna arkiveras i ett (1) år för att användas vid eventuella klagomål eller tvister som berör vilken information du lämnat i din profil. Viss information gällande vårdgivar-/arbetsgivarrepresentanter kan behöva finnas kvar i sju (7) år för att uppfylla bokföringslagens krav. 

Vilka kan se dina personuppgifter?

Hos LinkEtta är dina personuppgifter bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Teknisk support och lagring av databasen sker hos AWS som vi har ett avtal med där det bland annat finns regler om hur dina personuppgifter ska skyddas. 

En uppdragstagarprofil är tillgänglig för alla vårdgivare/arbetsgivare som är kunder hos LinkEtta. 

Dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen

Enligt dataskyddslagstiftningen har du alltid rätt att få information om vilka personuppgifter som LinkEtta AB har registrerade om dig. Kontakta i sådana fall vår kundtjänst med en begäran om ett registerutdrag. Kontaktuppgifter finns nedan. Om du anser att någon personuppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du begära att den rättas, raderas eller används på ett mer begränsat sätt i enlighet med dataskyddsförordningens bestämmelser. Tveka inte att kontakta kundtjänst om du är missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter. Du har rätt att göra invändningar mot LinkEtta AB:s behandling av dina personuppgifter och att lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheten (Datainspektionen). I vissa fall kan du också begära s.k. dataportabilitet, det vill säga att få dina uppgifter på ett allmänt använt IT-medium så att du kan använda dem i andra sammanhang eller tjänster.

Kontaktuppgifter till LinkEtta

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är LinkEtta AB, org nr 559186-1785, Ekeby bruk 2L, 752 63 Uppsala. Vill du ha kontakt med LinkEtta AB med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du skicka e-post till info@linketta.se. Vår support når du via support@linketta.se.